Prostokořenné sazenice

NÁZEV LATINSKYNÁZEV ČESKYOBALVELIKOSTCENA VČ. DPH 15%
Abies alba Pk100+150,00 Kč
Abies alba ´Fastigiata´

Pk

300,00 Kč
Abies amabilis Pk100+
450,00 Kč
Abies borisii-regis Pk100+
250,00 Kč
Abies koreana Pk150+550,00 Kč
Abies koreana ´Oberon´

Pk

300,00 Kč
Abies lasiocarpa ´Compacta´

Pk

300,00 Kč
Abies nordmaniana Pk90-110
450,00 Kč
Abies procera ´Glauca´

Pk

300,00 Kč
Abies veitchii ´Pendula´

Pk

300,00 Kč
Acer ginnala
 Pk100+50,00 Kč
Buxus microphylla Pk
50,00 Kč
Buxus sempervirens Pk30-5060,00 Kč
Buxus sempervirens Pk50-70110,00 Kč
Buxus sempervirens
Pk
70-90
180,00 Kč
Buxus sempervirens ´Aureovariegata´ Pk
150,00 Kč
Carpinus betulus Pk90-11060,00 Kč
Carpinus betulus Pk110-150130,00 Kč
Euonymus europaeus Pk30-5030,00 Kč
Euonymus fortunei Pk
50,00 Kč
Ginkgo biloba Pk200+250,00 Kč
Hibiscus syriacus Pk
50,00 Kč
Chamaecyparis obtusa ´Drath´ Pk
150,00 Kč
Juniperus communis ´Hibernica´ Pk150-200270,00 Kč
Juniperus communis ´Hibernica Aurea´ Pk70-90150,00 Kč
Juniperus communis ´Hibernica Aurea´
Pk
90-110
200,00 Kč
Ligustrum vulgare Pk90-11030,00 Kč
Mahonia aquifolium Pk
150,00 Kč
Picea omorika Pk50-7040,00 Kč
Picea omorika ´Nana´ Pk
250,00 Kč
Picea omorika ´Nana´
Pk

400,00 Kč
Picea orientalis Pk
250,00 Kč
Picea orientalis ´Scailand´

Pk

250,00 Kč
Picea orientalis´Minima´

Pk

250,00 Kč
Picea mariorika ´Machala´ Pk
400,00 Kč
Picea pungens Pk50-7040,00 Kč
Picea pungens ´Compacta´ Pk30400,00 Kč
Picea pungens ´Montgomery´ Pk30
400,00 Kč
Pinus cembra Pk70-80150,00 Kč
Pinus leucodermis ´Schmidtii´

Pk

300,00 Kč
Pinus mugo ´Benjamin´

Pk

300,00 Kč
Pinus mugo ´Rotundata´

Pk

300,00 Kč
Pinus mugo ´Mini Mops´

Pk

300,00 Kč
Pinus parviflora Pk30-40400,00 Kč
Pinus strobus ´Nana´

Pk

400,00 Kč
Pinus sylvestris ´Aurea´

Pk

300,00 Kč
Pinus sylvestris ´Nana´ Pk100+550,00 Kč
Pinus sylvestris ´Osoblaha´ Pk90-110
550,00 Kč
Pinus sylvestris ´Watereri´ Pk90-110550,00 Kč
Pinus wallichiana Pk30-40250,00 Kč
Sorbus aucuparia ´Moravica´ PkVk 150-180
190,00 Kč
Taxus baccata

Pk
70-90
150,00 Kč
Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´ Pk70-90250,00 Kč
Taxus baccata ´Fastigiata´ Pk90-110250,00 Kč
Thuja occidentalis ´Danica´ Pk30-40120,00 Kč
Thuja occidentalis 'Globosa' Pk100+
110,00 Kč
Thuja occidentalis ´Goldperle´ Pk100+150,00 Kč
Thuja occidentalis ´Hooseri´ Pk30-40
90,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana' Pkdo 50 cm
40,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana' Pk50-7070,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana' Pk70-9090,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana' Pk90-110130,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana' Pk110-130160,00 Kč
Thuja occidentalis 'Malonyana Aurea' Pk70-90120,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pkdo 50cm
45,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pk50-7080,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pk70-90100,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pk90-110160,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pk110-130220,00 Kč
Thuja occidentalis 'Smaragd' Pk130+280,00 Kč
Thuja occidentalis ´Recurvata Nana´ Pk30-40120,00 Kč
Thuja occidentalis ´Rheingold´ Pk100
120,00 Kč
Thuja occidentalis ´Zebrina´ Pk200+230,00 Kč
Thuja plicata ´Green Survival´ Pk200+230,00 Kč
Thujopsis dolobrata Pk60-80
110,00 Kč
Tsuga canadensis ´Jeddeloh´
 Pk
250,00 Kč
Ulmus glabra ´Pendula´ Pkvk 150-180
500,00 Kč
Viburnum opulus ´Roseum´ Pk40-8050,00 Kč