Substráty

V nabídce máme hobby substráty vysoké kvality.


Nabízený sortiment:

  • Substrát pro okrasné dřeviny
  • Zahradnický substrát
  • Substrát pro pelargonie a balkónové rostliny
  • Rašelina